Welkom op de website van A. Barendregt

 Op deze website vind u meer informatie over ons bedrijf, onze werkwijze, beschikbaarheid en dienstverlening.

Onze werkzaamheden zijn: Het takelen, bergen en transporteren van voertuigen die als gevolg van een ongeval of pech hun weg niet zelfstandig kunnen voortzetten.

Dit met als doel de mobiliteit op gang houden en daar waar knelpunten zijn ontstaan zo snel mogelijk oplossen, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, met inachtneming van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en in de bandbreedte die de betalende partij stelt.

Optimale mobiliteit

 Met als toegevoegde waarde: tijdelijke opslag, het inzetten van vervangend vervoer alsmede het transporteren van voertuigen naar de gewenste eindbestemming.

Tevens verzorgen wij het afslepen en opslaan van voertuigen die in beslaggenomen zijn van rechtswege.

Hetgeen resulteert in een verantwoord bedrijfseconomisch resultaat.